1. Prijs

De prijzen verwijzen alleen naar het artikel tekstueel beschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW(21%). Extra kosten voor levering, reservatie of elk ander verplichte administratieve kosten, zijn apart vermeld.

Onze offertes zijn niet bindend, behalve als er een schriftelijk validiteitstermijn vermeld is.

We behouden zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting de prijzen in onze tarief te veranderen alsook de kenmerken van onze producten. Onze prijzen mogen zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden, tijdens de uitvoering van de leveringen. Behalve bijzondere overeenkomst, is de verkoopprijs vermeld aan de klant vanuit magazijn of fabriek, in euro.

De leveringen van de Reservaties in de winkel zijn gratis.

Tenzij anders vermeld, is elke levering buiten het magazijn Van Wetter Shop aan leveringskosten onderworpen, ttz :

Voor klein artikelen (artikelen minder dan 30 kg en verpakking minder dan 1m50), zijn de transport kosten van € 14 voor een levering in de week, overal in België.

In dit geval wordt de levering van uw bestelling bij u thuis door de firma GLS uitgevoerd.

Voor de grote artikelen (artikelen meer dan 30 kg of verpakking groter dan 1m50), zijn de transportkosten voor uw reservatie als volgt:

Prijs BTW inbegrepen 21%

Brussel

75 €

Vlaams Brabant

125 €

Waals Brabant

125 €

Namen

195 €

Hainaut

195 €

Luik

195 €

Luxemburg

250 €

Limburg

195 €

Antwerpen

195 €

West Vlaanderen

195 €

Oost Vlaanderen

195 €

2. Levering

Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen. De klant zorgt er voor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen.
De wijze van levering is duidelijk uitgelegd in de informaties betreffende het artikel en in de mailbevestiging. We doen ons best voor de bestelde en gereserveerde producten te verzamelen in time en afhangend van de beschikbare voorraad. De leveringsdatum ’s die we vermelden zijn niet bindend. Als de leveringsdatum moet veranderd worden, zullen we u onmiddellijk contacteren om een nieuwe datum voor te stellen.
De artikelen waarop « wachten» vermeld is, zijn artikelen die niet meer beschikbaar zijn. De leveringsdatum vermeld is alleen maar indicatief en hangt af van de leveringsdatum doorgegeven door de leverancier. De Verkoper mag niet verantwoord zijn voor een latere levering van één van zijn leveranciers.
De Bestellingen worden geleverd op de datum voorzien aan de voordeur (gelijkvloers) aan het adres vermeld. U bent verantwoord voor alle (ver)plaatsingen, uitsluitingen en installatie. De chauffeur / bezorger mag een identiteitsstuk eisen. Voor grote artikelen wordt er voor ontvangst afgetekend. Risico van verlies of schade wordt u doorgegeven op de moment van de aflevering van de goederen. Als u niet aanwezig bent voor de levering, behouden wij ons het recht om u een nieuwe verplaatsing te factureren.
De aflevering gebeurt naast de vrachtwagen.
Een parkeerplaats van minimum 20m moet worden voorzien.
De vrachtwagen rijdt niet binnen huis en als het moet, gebeurt het op eigen risico’s van de klant; onze firma aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid.
Al de goederen reizen op eigen risico’s van de koper. Franco leveringen maken geen uitzondering aan deze regeling. De ontvangst van de goederen gebeurt eigenlijk op het moment dat ze het magazijn of het fabriek verlaten. In geval van schade, vertraging, verlies (totaal of partieel), diefstal, enz… afhangend van het transport, mag er geen enkel vervolg tegen onze firma gebeuren en geeft geen toelating aan de koper de betalingen te weigeren of te vertragen, zelfs gedeeltelijk.
Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en / of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de verzendings- en leveringstarieven van Van Wetter bv (zie op de Website van OTIVA) en voorafgaand betaald door de klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering naast de vrachtwagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon of in de bevestigingsmail.

2.1 Eigendomsoverdracht en risico’s overdracht

De eigendom van de goederen gaat over van Van Wetter bv (OTIVA) naar de klant bij betaling van de totaalprijs.

De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van Van Wetter bv (OTIVA) naar de klant:

  • na de betaling bij aankopen in een winkel die onmiddellijk worden meegenomen
    of
  • op het moment van de fysieke levering ongeacht de wijze van aankoop, indien de producten later geleverd worden (in de winkel, Pick-up Point of adres in België dat door de klant werd opgegeven).
Ter informatie:

Marktsituatie: “BELANGRIJK”
De vraag naar hout overstijgt momenteel alle verwachtingen, waardoor de beschikbaarheid erg slecht is. Prijswijzigingen en leveringstermijn zijn voorbehouden, dit i.v.m. de sterk wisselende levertijden en prijzen.

Bedankt voor uw begrip.